Tarihçe

GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu

GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu - Kuruluşu

Medeniyete ayak uydurmak; toplumların piramiti ve ülkelerin evrimi ile ölçülür. Dünya tarihi boyunca birçok devlet kuruldu ve yok oldu. Ancak bazı ülkeler tarihin çok eski dönemlerinden beri varlıklarını idame ettirmektedir. İşin sırrı bu ülkelerin bilim ve kültüre olan ilgisinde yatıyor. Güç politikası perspektifinde varlığını zorunlu biçimde empoze ederek bugüne gelmediler. Çok sayıda ülke dev orduları olduğu halde ve mutlak gücü kullanmalarına rağmen yok oldular ve tarihe gömüldüler. Ancak tam tersine bilim, kültür ve bilgiyi medeniyetlerinin temeli olarak kabul eden ülkelerin varlığı devam etti ve ürettiği çeşitli eserler ayakta kaldı. Günümüzde ise bu devletler savaşlar ve doğal afetlere rağmen, milletlerin hafızasında ve büyük kanıtları ile insanlara parlak geçmişini göstermektedir.

Bilim ve kültür medeniyetin temelidir. Devlet ve insan ise birbirini tamamlayan öğelerdir. Ancak bilinmelidir ki insan olmadan devlet de medeniyet de olmaz. Bu görüşten hareketle insanın varlığı ilk hedefimizdir. İnsan temelli devlet ve medeniyet olgusunun en önemli parametresi ise bilgidir. Bir diğer parametre ise dildir. Eğitimin aşamaları ise lise, üniversite ve ek olarak teknik ve mesleki eğitimi geliştirmesidir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin derin bir tarihsel arka planı ve dünya coğrafyasının önemli bir kısmında konuşulan dili vardır. Her geçen gün ülkemiz çağın gereklerine ayak uydurmakta ve ilerleme kaydetmektedir. Bu gerçekler ışığında, tarihimize ve kültürümüze dayanarak ve gelecek perspektifi ile bilim ve kültürü önemseyerek eğitim alanında çalışmalarımızı başlattık ve GH International Groub’u kurduk.
study-in-turkey
GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu - Faaliyetleri

GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu ya da işin başında “Cham Eğitim Hizmetleri Bürosu” olarak adlandırılan grubun kuruluşu önceden tasarlanarak kararlaştırılmış bir şey olmadığı gibi, ticari hatta akademik bir zihnin düşünce ürünü de değildir. Tersine bu düşünce zorlu doğum sancılarından sonra zorluğun ta kendisinden ortaya çıkmıştır. Bu proje, üniversitelerin yabancı öğrencilere kapılarını kapattığı bir dönemde, onlarca Suriyeli sığınmacıya üniversiteye giriş imkanı sağlayan hızlı bir harekettir. Dolayısıyla, neredeyse yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisinin üniversiteye girebilmek için kapıdan kapıya koştuğu bir dönemdeki güçlüklerin üstesinden gelmiştir. Bu yüzden GH yabancı öğrencilere yönelik eğitim politikası noktasında yeni bir yöntemin doğuşu niteliğindeydi.

Türkiye’nin yabancı öğrencilerin yöneleceği cazibe merkezlerden biri olma hedefinden hareketle, GH Group küçük bir büroda ama büyük, sağlam ve kendinden emin adımlarla işe başladıktan sonra çeşitli üniversiteleri kendi görüşlerine ikna etmeyi başardı. Söz konusu görüşlerin bu üniversiteler tarafından uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, bu durum Türkiye’deki eğitimle ilgili kanunlarda değişiklikler meydana getirdi. Bu değişikliklerin en önemlisi, merkezin üniversiteler lehine bazı yetkileri devretmesi ve üniversitelere bazı şartlar getirme ya da bazı şartlardan vazgeçme serbestliğinin verilmesiydi. Küçük bir evrensel köyde yaşadığımız ilkesinden hareketle ve ana hedefin bilginin öğrenciye ulaştırılması olması itibariyle, GH Group bazı engelleri kırmayı başararak yüksek öğrenim ve doktora öğrencilerine çağdaş Türkiye tarihinde ilk kez özellikle beşerî bilimler alanında Arapça eğitim fırsatı sağlamaya başladı. Böylece kabul görmüş bazı üniversiteler GH Group ile protokol imzalama yoluna gitmeye ve grubumuza lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında giriş, kayıt ve eğitim için gereken şartları sağlama noktasında kolaylıklar tanımaya başladı.

Gayemiz öğrencilere fayda sağlamak olduğundan, yüzlerce öğrenciye öğrenim imkanı sağlamak üzere bitmek bilmeyen bir çaba gösterdik. Türkiye üniversiteleri ile genel olarak yabancı öğrenciler, özellikle de Ortadoğu kökenli öğrenciler arasındaki bir boşluk göze çarpmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki eğitim kurumları ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki emsalleri arasındaki büyük uçurumu enine boyuna düşündükten sonra, GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu’nu kurma düşüncesi “Şam Eğitim Hizmetleri Bürosu”nun rahminden doğmuş oldu. Bu düşüncenin altında, öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacılara hizmet veren bölgesel bir örgüt olarak, bir yandan Türkiye öte yandan da Arap ve Afrika ülkelerindeki eğitim süreçlerine hizmet etmeye verdiği önem yatmaktaydı. İşte burada grubun işlevleri için sağlam temeller atmak üzere detaylı plan yapılmaya başlandı. Bu şekilde Türkiye ile Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerindeki eğitim-öğretim ve kalkınma kurumları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla, konferans ve sempozyumların yanı sıra fuarlar düzenlemeyi de kapsayan bir program geliştirme yoluna gitti.

Buna ek olarak eğitim alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve örgütlerle temasa geçerek Türkiye, Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerde üniversitelerin kuruluşuna katılarak yardımcı olma hedefini de güttü. Ayrıca Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler ile çeşitli ülkelerdeki üniversiteler arasında temas ve bağlantı sağlamanın yanı sıra grubun çeşitli ülkelerden gelen öğrenci ve öğretim üyelerine eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bilime yönelik emellerini gerçekleştirmek amacıyla sağlayacağı kolaylıklar da grubun hedefleri arasındaydı. Buna ek olarak başta krizlerin yaşandığı ülkeler olmak üzere, yetişmiş Arap kökenli personel için uygun işler bulma ve bölge dışına göçü önleme sorumluluğunu üstlenen Bilimsel İhtisas ve Yeterlilik Bürosu da kurulmuş bulunmaktadır.

GH Uluslararası Eğitim ve Araştırma Grubu - Özet

GH Grubu, eğitim, ticaret ve kalkınma alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan ve bünyesinde uzmanlık alanlarına göre şirketler olan ticari, turizm ve kalkınma ve akademik boyutlu servis ve danışmanlık organizasyonudur. GH Grup; bilim, ekonomi ve kalkınma danışmanlığı ve servisi programlarını düşünce alanından uygulama alanına taşıyarak çalışmaktadır. Misyon ve vizyonu çerçevesinde pratik önlemler paketi gerçekleştirerek hedefe varmayı amaçlamaktadır. Grubun ana çalışma sahası ise eğitim alanıdır.

Study in Turkey whatsapp