Bazı Üniversiteler Rölantide Bazılarıysa Ters İstikamette!

  • Home -
  • Bazı Üniversiteler Rölantide Bazılarıysa Ters İstikamette!

 

Dünyada uluslararası öğrencilerin sayısı 7 milyon olmasına rağmen Türkiye’nin bu sayıda oranı sadece %1,5 şeklindedir. Dünyada İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkeler artan payı alırken, çalışmalarına hızla devam etmektedirler. Ama Türkiye’de bu çaba yeterli sonuç vermemektedir. 7 milyon öğrencinin payı en fazla Türkiye’de olması gerekirken maalesef en az pay Türkiye’ye düşmektedir. Bu öğrencilerin %50’si eski Osmanlı toprakları olan ülkelerdendir.2010 yılının öncesinde Türkiye’de üniversitelere yabancı öğrenciyi kabulü YÖK tarafından tanınan 150’den fazla uluslararası sınav ile sağlanmaktaydı. 2010 yılından sonra Türkiye’de yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına ciddi bir darbe vurulmuştur.

2010’dan önce YÖS sadece ÖSYM tarafından yapılırken 2010’dan sonra her üniversite kendi sınavını yapmaya başlamıştır ve yine 2010’dan önce yurt dışından gelen bir öğrencinin ya kendi ulusal sınavıyla ya da ÖSYM tarafından yapılan YÖS unvanıyla üniversitelere başvurabiliyordu ama 2010’dan sonra bu durum öğrenciler için oldukça zorlayıcı olmaya başlamıştır.
Genel olarak Asya, Afrika ve Arap ülkeleri dâhil 70 ülkeye bakıldığında o ülkelerin dünyada tanınan sınavları Türkiye’de maalesef 119 üniversite içerisinde ortalama 10 üniversite tarafından kabul edilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse Kuveyt ve Bahreyn Arap emirlikleri, Tunus, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkeler ulusal merkezi sınavları Türkiye’de sadece 10 üniversite tarafından kabul görmektedir. YÖS yapan üniversiteler bakıldığında 12 üniversite kendi sınavından başka sınav kabul etmemektedir. Bu üniversiteler; 
1 Cumhuriyet Üniversitesi
2 Düzce Üniversitesi
3 Namık Kemal Üniversitesi
4 Ordu Üniversitesi
5 Uşak Üniversitesi
6 Akdeniz Üniversitesi
7 Dokuz Eylül Üniversitesi
8 Ege Üniversitesi

9 İstanbul Üniversitesi
10 Marmara Üniversitesi
11 İskenderun teknik Üniversitesi
12 Ahi Evran Üniversitesi
Bazı üniversiteler kendi yaptığı sınavların yanında aynı zamanda uluslararası sınavlar da istemektedir. SAT, ACT, Uluslararası Bakaloryası bu sınavlara verilecek örneklerden sadece bir kaçıdır. 
Ayrıca bazı üniversiteler tarafından yapılan YÖS sınavları diğer ülkelerde okuyan lise öğrencilerin takvimiyle uyuşmamaktadır. Oradaki liseler beşinci ayın sonu ya da altıncı ayın başında eğitim öğretim faaliyetlerine son vermekte iken Türkiye’de üniversitelerin sınav başvuru tarihleri nisan ayında kapanmış olmaktadır. Selçuk üniversitesi, Çukurova üniversitesi, Erciyes üniversitesi gibi üniversiteler buna örnek olarak verilebilir

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılı Güçlü Türkiye Hedeflerinin eğitim kaleminde uluslararasılaşma öne çıkmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi İstanbul Teknik, Hacettepe üniversiteleri gibi kendi YÖS ünden başka YÖS kabul etmeyen üniversiteler uluslararasılaşma yolunda ters istikamettedirler.ve bazı yeni üniversiteler maalesef o yolda geri vitestedir. Yine söylediğimiz gibi YÖS artık kaldırılmalıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi FETÖ nün önünü kesmek ve bazı çevrelerin maddi menfaatlerini, hilenin önünü kapatmak için YÖS kaldırılmalı veyahut 2010 yılından önceki gibi ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Ayrıca yabancı öğrenci kabulünde YÖS tarafından tanınan bütün ülkelerin ulusal sınavları ise kabul edilmedir.  

Türkiye uluslararasılaşma yolunda hızlı ilerlemesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılı Güçlü Türkiye Hedeflerinin eğitim konusunda istenildiği seviyeye ulaşması gerekir.

 

 

 

YÖK Tarafından Tanılan Ülkelerin Sınavları Görmek İçin Tıklayın

 

Afrika Bazı Ülkelerdeki Sınavlarının Kabul Eden Üniversiteler

 

/upload/sayfa_resimleri/118_2.-resmimiz.png

/upload/sayfa_resi

Study in Turkey whatsapp